Zespół Szkół Samochodowych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna 

wydruk do pliku pdf
 
Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach (dalej ZSS) jest samodzielną jednostką prowadzoną przez miasto Gliwice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
ZSS kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
Szkoła posiada Statut Szkoły.
Kształcenie uczniów odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  o realizacji podstawy programowej; szkoła posiada, a dyrektor dopuścił do użytku Programy Nauczania i Podręczniki Szkolne.

Podstawa prawna wraz z aktami założycielskimi Zespołu Szkół Samochodowych, oraz szkół wchodzących w skład zespołu, określona jest w następujących dokumentach:
 • Zarządzenie Nr 36 Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 30 stycznia 1953 r. w sprawie otwarcia i przekształcenia szkół zawodowych podległych Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego przenoszące z Bytomia do Gliwic siedzibę Technikum Drogowego i przekształcające je w Technikum Samochodowe w Gliwicach.
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 1971 r. Nr SZ2-0141-131/71 w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego w Gliwicach pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
 • Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego z dnia 18-go września 1974 roku Nr KS-Z-023/184/74 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gliwicach na Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach.
 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach nr KO-OR-O-401-A/34/92-WO nadająca imię patrona i ustalająca nazwę Szkoły w brzmieniu: Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
 • Uchwała Nr XXXV / 812 / 2002 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach oraz przekształcenia niektórych szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach w szkoły ponadgimnazjalne.
 • Uchwała Nr XXI / 559 / 2004 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kilińskiego 24a.
 • Uchwała Nr XLI / 1024 / 2006 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie założenia Technikum nr 7 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 24a oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota".

  Załącznik nr 1 - Akt założycielski Technikum nr 7
  Załącznik nr 3 - aktualna treść Aktu założycielskiego ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach.
 • UCHWAŁA NR XXIV/612/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Samochodowych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Płowiec
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:06:59
Informację wprowadził do BIPDamian Pelczarski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:06:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycjaDamian Pelczarski2020-09-15 09:14:24
2Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22Damian Pelczarski2020-09-22 09:19:17