Zespół Szkół Samochodowych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”- administrator danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą się kontaktować się z powołanym 25 maja 2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane kontaktowe:

Przemysław Kawa – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
e- mail:  iod@zssam-gliwice.pl
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie pod numerem
tel: 32 230 19 93 , wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
Informacja zwrotna zostanie przekazana nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia zapytania.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla
Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych
osobowych, Klauzulę Informacyjną dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Klauzulę informacyjną:
1.   Klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne.pdf

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

  1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
  2. Prawa do sprostowania danych;
  3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
  4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
  5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
  6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
  2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO

Wnioski są dostępne w sekretariacie Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach, reprezentowany przez Dyrektora jednostki mający swoja siedzibę przy ul. Kilińskiego 24a 44-122 Gliwice, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zss.gliwice.eu lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

 

Poniżej znajduje się teść zarządzenia organizacyjnego:

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. PDF

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Samochodowych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Płowiec
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:06:59
Informację wprowadził do BIPDamian Pelczarski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:06:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycjaDamian Pelczarski2020-09-15 09:11:20
2Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22Damian Pelczarski2020-09-22 09:17:15
3Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22Damian Pelczarski2020-09-30 10:09:55
4Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22Damian Pelczarski2022-02-15 11:30:49
5Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22Damian Pelczarski2022-02-15 11:39:16